Deze e-mail online lezen

 
 

Nieuwe website FANF www.fanf.fr een volledig overzicht van onze diensten met de mogelijkheid u als lid van een bij de FANF aangesloten Nederlandse vereniging te registreren om zo toegang tot de volledige website te krijgen.
Het ontwerpen en implementeren van deze website heeft van het bestuur veel inspanning gevergd vandaar dat het de laatste maanden een beetje stil was…

Op onze website:

 • De FANF: hier staan we voor - korte historie, huidig bestuur, doelstelling en acties
 • Taalcursus Frans 2024 wegens succes nieuwe (vijfde) cyclus februari – tot juni 2024
 • Buitenlandse werkervaring opdoen in of vanuit Frankrijk - voor jongeren: stages en VIE
 • Gunstig sparen in 2024 -actualisering-
 • Actualisering serie Erfrecht en Erfbelasting -situatie januari 2024-
 • France Service tot uw dienst - terecht bij lokale overheidsbureaus met uw vragen
 • Woonlandfactor 2024, voor Nederlandse verdragsgerechtigden in Frankrijk en rol van de FANF bij de herziening van de berekeningsmethode
 • Nederlandse Interviews: Ervaringen van een Nederlandse melkveehoudster in Bretagne –leven als een gelukkige boerin in Frankrijk’

Binnenkort bij de FANF:

 • Jaarlijkse (digitale) voorlichtingsbijeenkomst KPMG Avocats: fiscale actualiteiten 2024 met gelegenheid tot het stellen van vragen (enkel voor leden en donateurs): datum volgt
 • Algemene Ledenvergadering FANF: wordt op 23 maart a.s. in Lyon gehouden met de voorzitters van bij de FANF aangesloten verenigingen.
  In 2023 werd de ALV per viseo-conferentie gehouden.

Binnenkort op onze website:

 • Waarom, en hoe, het in Frankrijk financieel voordelig is hulp in de huishouding en personeel voor klussen in loondienst te nemen, door gebruikmaking van de Chèque Emploi Service Universel
 • Santé 100% (brillen, gehoorapparaten en tandheelkunde): hoe en wat
 
 
Geacht lid, donateur of abonnee van onze Nieuwsbrief
 

Geacht lid, donateur of abonnee van onze Nieuwsbrief,
Door deze korte Nieuwsbrief, willen wij de leden van de Nederlandse Verenigingen die zijn aangesloten bij de FANF, donateurs van de FANF en andere geïnteresseerden informeren over onze recente activiteiten.

 
 
 

FANF algemeen 

Nieuwe website
Om te onderstrepen dat de diensten van de FANF een plus zijn voor de leden van bij de FANF aangesloten verenigingen, en voor donateurs van de FANF, zijn bepaalde gedeeltes van de website alleen voor hen toegankelijk.
Bent u lid van zo’n vereniging, registreer u dan nu!
Als donateur bent u automatisch geregistreerd.

De FANF: hier staan we voor ! 
De FANF bestond in 2023, 25 jaar. Een goede gelegenheid, mede gezien de bijna gelijktijdig lancering van de nieuwe website, te communiceren over haar ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling van het leven van Nederlanders in Frankrijk, de samenstelling van het huidige bestuur en de door haar ondernomen acties voor Nederlanders in Frankrijk.

Activiteiten

illustratie
Nieuwe Taalcursus Frans (februari-juni)

Het bestuur van de FANF heeft de sterke overtuiging dat het beheersen van de Franse taal onontbeerlijk is wanneer men in Frankrijk woont en/of werkt. Steeds weer worden we geconfronteerd met situaties waarin problemen zijn ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden met de beheersing van de Franse taal. Daarnaast wordt door het beheersen van de Franse taal de kwaliteit van het dagelijks leven in Frankrijk verrijkt.

Vandaar dat de FANF wederom een serie Franse lessen -voor de vijfde keer!- tegen aantrekkelijke tarieven onder uw aandacht brengt. De lessen worden (digitaal) verzorgd door Anderske Luijk, een Nederlandse lerares Frans, onder meer verbonden als docente aan de Universiteit van Toulouse en coördinator Onderwijs van de FANF en Céline Méaume, een Franse lerares Nederlands. 

Rubriek Onderwijs

Eerste werkervaring in of vanuit Frankrijk: stage of VIE-contract voor jongeren
Voor het volgen van een stage in Frankrijk gelden bepaalde regels. We noemen ze in deze bijdrage. Het zogenaamde Volontariat International Economique (VIE) biedt de mogelijkheid voor een eerste internationale werkervaring voor jongeren uit de EG tussen de 18-28 jaar bij Franse ondernemingen in het buitenland. Een interessante kans om een internationale carrière te beginnen bij Franse bedrijven die vaak op zoek zijn naar internationaal talent. 

Rubriek Juridisch-fiscaal

Gunstig sparen in Frankrijk in 2024
*Vrij-opneembare spaarrekening, met variabele rente, voor onbepaalde looptijd en minimale minimum-inleg

Het gaat hier om de spaartegoeden bij uw bank, Livret A, de LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) en de LEP (Livret Epargne Populaire), die op elk moment opvraagbaar zijn.
Tot 1 februari 2025 zijn op de tegoeden voor de Livret A en de LDDS een rentevergoeding van 3% van toepassing. Voor de LEP bedraagt de rente vanaf 1 februari dit jaar 5% (was 6%)
Daarnaast geldt voor iedere genoemde spaarvorm dat de ontvangen rentevergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale premieheffingen in Frankrijk. In dit artikel worden verdere details en voorwaarden van deze spaarvormen genoemd.

Actualisering serie Erfrecht en Erfbelasting - situatie januari 2024 
De Nederlandse notaris mevr. Mr. Henriëtte van Zelm van Eldik nu in Frankrijk als notaris werkzaam, heeft haar veel geraadpleegde en gewaardeerde artikelreeks geactualiseerd.

France Service tot uw dienst! 
Als antwoord op de kritiek dat de overheidsdiensten zo slecht bereikbaar zijn en zich voor contacten met de burgers verbergen achter een digitale muur heeft de Franse overheid het initiatief France Service gelanceerd. Slogan: ‘geen bureau France Service verder dan 20 minuten van u vandaan’.
In dit artikel kunt u onder meer lezen voor welke diensten u daar terecht kunt.

Rubriek Zorg & Welzijn

Nieuwe woonlandfactor 2024
De Nederlandse overheid heeft de woonlandfactor 2024 bekendgemaakt. De berekeningsfactoren voor 2023 en 2024 zijn in vergelijking met 2022 met ongeveer 8% verlaagd! Dankzij wie ook weer?  Em. Prof. Dr. Guido Smoorenburg, oud-voorzitter van de FANF, en nu Lid van onze Raad van Advies, legt u dat fijntjes uit.

Nederlandse Interviews

illustratie
Ervaringen van een Nederlandse melkveehoudster in Bretagne:
‘leven als een gelukkige boerin in Frankrijk’
Mary Uijterwaal zult u niet in de blokkades tegen komen. Lees in dit interview waarom niet.

 
 
Kaart
 

Lid worden van een Nederlandse vereniging bij U in de buurt? 

Raadpleeg daartoe de interactieve landkaart waarop contactgegevens van de bij de FANF aangesloten verenigingen zijn aangegeven. 

 
 
 

Wie zijn wij ?

De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) is een overkoepelende organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Zij heeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.
De FANF doet dit op het gebied van belastingzaken, onderwijs, loopbaanondersteuning, zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenhulp, pensioenrechten en meer in het algemeen op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed is op het dagelijks leven van Nederlanders in Frankrijk.
De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht en wordt bestuurd door vrijwilligers. 

 
 
Bestuur
 
 
 
 

Sponsoren

illustratie illustratie illustratie
illustratie illustratie illustratie
illustratie illustratie